Mẫu giấy vay tiền cá nhân mới nhất

Bạn cần tham khảo mẫu giấy vay tiền cá nhân đầy đủ chỉ cần CMND hợp pháp lãi suất bao nhiêu chi tiết nhất. Nên sử dụng mẫu giấy vay tiền cá nhân viết tay hợp pháp nào tốt nhất?

Mình miễn phí lãi suất tổng hợp mẫu giấy vay tiền đơn giản địa chỉ cẩn thận nhất cầm đồ f88 mẫu giấy vay tiền không thế chấp góp ngày mọi người p2p tham khảo góp tuần !

Mẫu giấy vay tiền cụ thể vay tiền online :

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------

.............. web vay ngày …. tháng …. năm…..

GIẤY VAY TIỀN

1/ Bên vay (Bên A)
Ông/Bà :........................Ngày sinh :................ Số CMND: ..................... do Công an tỉnh ................ cấp ngày ..... tháng..... năm.......
Hộ khẩu :................................................. ............................
Địa chỉ lãi suất vay : …………………………………………………

2/ Bên cho vay (Bên B)
Ông/Bà :........................Ngày sinh :................ Số CMND: ..................... do Công an tỉnh ............. cấp ngày ..... tháng.... năm.......
Hộ khẩu :................................................. ...............................
Địa chỉ vay tiền nợ xấu :…………………………………………………….

3/ Thông tin khoản vay
Bên A tự nguyện vay không mất lãi Bên B số tiền là :.....................đồng

(Bằng chữ: ...............................................................................................)
Lãi suất vay: ...........%/tháng đăng ký vay trong thời gian ............... tháng không cần giấy tờ kể từ ngày: .........................
Thỏa thuận khác: ....................................................................................................................................

Tài sản bảo đảm: ………………………...............................................................................................................

4/ Mục đích vay tiền: ....................................................................................................................
5/ Cam kết vay tín chấp hai bên:
Bên A cam kết góp tháng thanh toán đúng thời gian cả gốc có nên vay lãi theo thoả thuận cho Bên B. lãi suất vay bên A không thực hiện đúng cam kết thì bên A bằng CMND chịu trách nhiệm trước pháp luật ở đâu nhanh lấy liền tiến hành bán tài sản đảm bảo để thanh toán đủ tiền cho bên B.

Bên vay Bên cho vay

(Ký vay không trả ghi rõ họ tên) (Ký bidv ghi rõ họ tên)

Mẫu giấy vay tiền cá nhân mới nhất

Lưu ý

  • Tuyệt đối không dùng mẫu giấy vay tiền cá nhân viết tay đơn giản để hạn chế tình huống sửa chữa. Nên in mẫu giấy vay nợ tiền ngắn gọn ra ngân hàng OCB có chữ ký nơi nào hai bên rõ ràng. Để chắc chắn thì nên có thêm chữ ký vay ngang hàng người thứ 3 làm chứng.
  • Hợp đồng vay mượn tiền cá nhân không cần giấy tờ lập thành hai bản chỉ cần CCCD mỗi bên giữ một bản.

4.9/5 (19 votes)

Bạn muốn vay tiền? - Click xem Vay tiền Online

Ý kiến khách hàng Pre Next